• nybnd

Aplikácia

Aplikácia

Vyrábame všetky druhy HDPE rúr a tvaroviek, ktoré sa široko používajú pri zásobovaní vodou a chemickými kvapalinami a čistením odpadových vôd v komunálnych projektoch.Môže dopravovať látky, ktoré môžu prúdiť – kvapaliny a plyny (kvapaliny), kal, prášky a hmoty malých pevných látok.Môže byť tiež použitý na zásobovanie plynom, vykurovací systém a ochranu káblových vedení, poľnohospodársky zavlažovací systém.